Konzultace → Ceník

délka platby hotově platby ostatní
20–30 min 500 Kč 600 Kč

Na konzultaci přicházejí klienti, kteří mají konkrétní zdravotní problém, rozhodli se ho řešit, ale naše centrum osobně neznají ani nemají doporučení.

Chtějí se osobně dozvědět, jaký je přístup ke klientům a k řešení daného problému v našem centru, chtějí získat důvěru.