Trigger points masáž (TrP)

délka: 25 min 55 min 85 min 110 min 140 min 170 min
platby hotově: 420 Kč 750 Kč 1100 Kč 1400 Kč 1700 Kč 2000 Kč
platby ostatní: 500 Kč 900 Kč 1300 Kč1650 Kč 2050 Kč 2400 Kč

Reflexní terapie – toto označení zahrnuje velký počet technik, které se vyvinuly odpradávna.

Trigger body (spoušťové body) jsou malé tuhé uzlíky ve svalech, které mohou být na pohmat silně bolestivé. Jsou způsobeny lokálním svalovým napětím drobných svalových vláken s biochemickými změnami v okolí.

Tyto biochemické změny vedou k poruše funkce svalu a rozvoji tzv. přenesených bolestí.

Vzhledem k tomu, že istenceex spoušťového bodu je spojena s onemocněním svalu, je nezbytná práce se svalem samotným. Na terapii tedy může navazovat masáž, pro uvolnění vláken, ale u úponů svalu. Dále cvičení, které bude pracovat na uvolňování svalu, dochází tak k postupnému léčení svalu.

Vznik TrP:

  • Fyzické přetížení svalu
  • Úraz svalu
  • Zvýšené impulsy přicházejících do svalu po nervových vláknech
  • Dlouhodobým soustavným či opakovaným mechanickým drážděním nervového vlákna (blokáda páteře, výhřez ploténky, osteofyty atd.)
  • Psychickými impulsy vycházejícími z mozku (strach, úskost, panická hrůza, deprese, nervozita a i jiná vážná psychická onemocnění)

Přenesené bolesti se mohou vyskytovat mnohdy i velice daleko od místa výskytu spoušťového bodu.

U některých svalů je přítomnost přenesené bolesti snadno demonstrována stlačením spoušťového bodu. Signály bolesti se smíchají ve spletité síti nervových drah. Dráhy smyslových vjemů z různých míst se sbíhají do jednotlivých neuronů v míše, kde se sloučí a přizpůsobí než dojdou do mozku. Za těchto podmínek je možné, že se elektrické signály na nervové úrovni vzájemně ovlivňují, což má za následek zkreslenou nebo přenesenou představu o zdroji bolesti.

Pro efektivní účinek se terapie musí zaměřit přímo na spoušťový bod. Nejjednodušší a nejbezpečnější metoda je hloubková nebo reflexní masáž konkrétního spoušťového bodu. Důležité je najít ten správný bod. Vyvíjí se na něj takový tlak, aby se bolestivost na stupnici 1-10 pohybovala kolem 7. Zpočátku to není moc příjemné, ale po velmi krátké době nastává úleva

Jsou patrně i TrP, které se pouhou reflexní terapií a hloubkovou masáží neupraví. A tam je na místě hluboká frikce nebo drcení. Lékaři používají i metodu suché jehly, kdy do daného TrP zavedou silnou jehlu. Velká bolest při zákroku samém však reflexně dokáže samotný TrP vyléčit.

Tato masáž se může doporučit všem, kdo si stěžuje na bolesti hlavy, zad, kloubů a další bolesti, které se týkají pohybové soustavy.

Dále všem, kteří prožívají stavy, úzkostí, beznaděje, neklidu, deprese či mají psychické poruchy. Projevy bolestí na těle může být somatizací těchto psychických stavů.