Vzdělávání v oboru psychologie a duchovního rozvoje

Diamond logos

Červená esence

Červená esence je esencí síly a odvahy. Její kvalita prolíná do všech oblastí našeho života; dává nám odvahu a sílu žít svůj vlastní život, vyjadřovat sám sebe a svobodně prožívat naši sexualitu… Této kvality (esence) našeho života se však záhy vzdáváme. Důvodem je nevědomá touha zažívat blažený stav nám dobře známý z období prenatalu, kdy naše potřeby byly naplňovány bez jakéhokoliv úsilí, a my zažívali stav dokonalé jednoty. Tento stav je spojen s matkou, kdy jsme jako děti dostávaly vše potřebné. Nevědomě se chceme do tohoto stavu vrátit a to za vysokou cenu potlačení nás samotných, našeho života, naší pravdy i našich emocí. Workshop Červené esence nám přináší nové vědomí, možnost uvidět ta místa v nás, kde jsme identifikováni s našimi matkami, kde splýváme s jejich emocemi, kde se dožadujeme jejich lásky a kdy to v dospělém věku projektujeme na své partnery i děti, a pomůže nám navrátit se k nám samotným a žít svůj život svobodně.

← Zpět


Bílá esence

Bílá esence přináší do našeho života důvěru, stabilitu, prožitek přítomnosti a otevírá přístup k naší jasnosti. Jsou to kvality, které nám jsou vlastní, ale ne vždy k nim máme přístup. Pokud si kladeš otázky týkající se těchto témat, a nenacházíš odpovědi, je důležité podívat se na to, s jakým tématem jsou spojeny. Důvěra má co do činění s naším otcem, protože on je první, který nám ukazuje svět. Možná on sám ho vnímal jako nebezpečný, možná nebyl s tebou, když jsi ho potřeboval, a mnoho dalších možná.....

← Zpět


Černá esence

S černou esencí se v nás vynořuje kvalita pravdy, pravé síly, klidu, míru a nekonečného prostoru. Všichni známe hluboké strachy. Někdo se více bojí o přežití, že nebude mít dostatek peněz, nebude mít kde bydlet a nebude mít co jíst. Držíme se práce, která nás nebaví a kde nejsme šťastni, ze strachu, že jinou nenajdeme. Někteří neustále žijeme v obavě, že nenajdeme toho pravého partnera pro život nebo, že ten stávající partner odejde, nebude nás dost milovat… Bojíme se o děti, bojíme se, že něco nezvládneme, máme strach z budoucnosti… A z toho velkého strachu manipulujeme. Manipulujeme sebe, děti, partnery a celé okolí… Pojďme se společně podívat na náš největší strach, který nás ovládá – strach ze života, sexuality, strach ze smrti i strach ze zneužití…Máme tendenci před ním utíkat, ale nemáme šanci zvítězit- je vždy mocnější. Do mezi kvality černé esence patří také humor. Dopřejme si tedy ten komfort, našemu strachu čelit s humorem, podívat se na témata, která nás trápí s odstupem a nadhledem. Během naší společné práce se nám otevírá možnost náš strach transformovat pomocí černé esence a opět se uvolnit, zažít nekonečný klid a prostor. Můžeme uvidět manipulaci svoji i druhých, osvobodit se od ní a pocítit svoji pravou velikost v celé naší síle a kráse.

← Zpět


Žlutá esence

Žlutá esence přináší hravost, nevinnost, spontánnost a tvořivost do našeho života. Pokud jsi spojený s touto kvalitou, zažíváš dětskou hravost při svých denních činnostech, tvoříš z radosti a s radostí, ne proto, že bys měl či že musíš, zkrátka nevytváříš žádnou formu, která by Tě omezovala a Tvoji tvořivost blokovala. Naopak zde chybí soud nad sebou i nad výsledky své práce, chybí zkostnatělá představa o tom, jak věci mají vypadat, kudy se má život ubírat. Velkým tématem žluté esence je zrada, je to hluboké téma, které vědomě nebo nevědomě zaměstnává velkou část naší pozornosti.

← Zpět


Zelená esence

Zelená esence je esencí srdce, která má kvalitu soucitu, něžné milující lásky a hlubokého respektu k sobě i k existenci… Je esencí podporující uzdravování emočních zranění, se kterou přichází opravdové pochopení smyslu existence. Pokud se nám podaří prožít a navázat spojení s touto kvalitou našeho bytí a procítit ji, máme se kam vracet v době našich životních těžkostí, nacházet zde útočiště, podporu, lásku a pochopení pro nás samotné i ostatní.

← Zpět


Tmavěmodrá esence

Čím bdělejší se stáváme, tím pomalejší je naše uspěchanost a naše tlachající mysl se zklidňuje. Energie použitá na tlachání se obrací a rodí se z ní bdělost. Jak to ale udělat, když si neustále odporujeme. Činy jdou jedním směrem, myšlení druhým a pocity dalším. Jsme roztříštěni a tady vzniká naše největší utrpení. Potřebujeme začít pozorovat. Pouhým uvědomováním si těla, se začne dít něco zázračného, tělo se uvolní a vyladí. Pozorováním myšlenek nejdříve uvidíme šílenou mysl, ale když to nevzdáme a budeme v tom pokračovat, začne se to měnit. Myšlenky přestanou být chaotické a zavládne hluboký mír. Jakmile si uvědomujeme tělo a mysl, tak i naše emoce se spojí v jeden celek. Potom přichází odměna, a to je nejvyšší vědomí, probuzení, pak zažíváme blaženost. Tělo zná rozkoš, mysl zná štěstí a srdce zná radost. Dostáváme se do svého středu, plného vědomí. Odpadá kontrola, připoutanost k bolesti a utrpení, ztrácíme nutkání stále něco řešit a na vše reagovat. Rozplynou se touhy po moci, manipulaci, po naplňování falešných představ ega. Bdělost nás spojuje se středem a náš vnitřní oheň může vzplanout.

← Zpět


Stříbrná esence

Stříbrná esence nám dává kvalitu osobnostní vůle. Je to touha a rozhodnutí žít svůj vlastní život podle sebe. Společně s tím pak přichází kvalita uvolnění a relaxace.

← Zpět


Kvality lásky

Jak můžeme prožívat lásku ve všech jejích aspektech?

Lásku máme většinou spojenou se zamilováním, často s láskou k dětem nebo rodičům… Víme, že když děláme věci s láskou, všechno funguje, máme radost ze života, vše se nám daří k naší spokojenosti i spokojenosti okolí… Pokud milujeme svého partnera a svoji práci, není nic, co by nám už scházelo… NO… alespoň si to myslíme, ale skutečnost je jiná… Vlastně máme stále tendenci být zaměřeni na to, co nám schází, co se nedaří, co by mohlo být lepší a jiné, naše mysl nám stále našeptává, že ještě potřebujeme toto či ono k dokonalému štěstí … a tak si vlastně lásku nedovolíme prožívat naplno a i když jsme ji měli už na dosah, tak se někam ztrácí a my ji marně hledáme někde venku, opět u partnera, dětí, rodičů… ti šťastní po čase dojdou do místa, kde si uvědomí, že my jsme láskou, že ji najdeme jenom v sobě a že právě jenom toto nám může přinést opravdu uspokojení… A z tohoto místa, pak můžeme přistupovat ke svým partnerům, dětem, rodičům a okolí a zažívat lásku nezávisle na tom, co se „venku“ děje… Tím se stáváme svobodnými, radostnými a láskyplnými, to je to, čím nás ostatní přitahují a to, po čem všichni v skrytu duše toužíme… zažívat všechny aspekty lásky – božskou, mateřskou, vášnivou, bezpodmínečnou…

← Zpět


Diamantové tělo

Diamond Approach (Diamantový přístup) neodděluje zkušenosti běžně popisované psychologickými metodami od zkušeností duchovních. Psychologii a spiritualitu vidí jako dva úhly pohledu na stále stejnou realitu. Bývá označován jako fenomenologie bytí.

Esence jsou kvality, se kterými přicházíme jako lidské bytosti na svět. Již samotný termín „esenciální“ nám prozrazuje, že je to něco, co je nezbytné pro žití, pro fungování člověka. Je to něco, co spadá do samotné podstaty bytí. Je to něco, co bychom mohli přirovnat na fyziologické úrovni k „orgánům“, bez kterých tělo nemůže fungovat. Esence můžeme vnímat jako nezbytné „orgány pro duši“. Bez nich naše podstata ztrácí spojení s tělem a tělo s duší. V tomto pobytovém semináři se dotkneme základních esencí a jejich kvalit, jako je důvěra, radost, láska, odvaha, vnitřní klid… Podíváme se na to, jak nás nedořešené vztahy s rodiči můžou omezovat v našem každodenním životě. Co se v nás děje, když potlačujeme emoce, jak je můžeme vyjadřovat a transformovat do esence. Nezbytnou součástí semináře je probouzení a rozšiřování vědomí. Čeká nás setkání sám se sebou, se svojí podstatou, meditace, tanec, sdílení, prožitková cvičení a další.

← Zpět


Superego

Superego – cesta ke svobodě. Všichni chceme být svobodní a šťastní. Časem zjistíme, že to co nám brání, není ve vnějším světě, ale překážkou jsou naše vlastní přesvědčení a předsudky, které neustále podporují vnitřní hlasy, které v psychologii nazýváme superegem. Náš vnitřní kritik nás neustále posuzuje, obviňuje a trestá. Veškerý pocit studu, viny a nízkého sebevědomí přichází právě od něho. Společně se zaměříme na rozpoznání vnitřního kritika, jak s ním komunikovat, osvobodit se z jeho vlivu a žít svobodněji a radostněji.

← Zpět


Tady a teď

V tomto semináři se stáváme vědomější naší druhé tváře, našich image, představ a to, jak jsme k nim připoutaní. Hluboko uvnitř věříme, že musíme následovat naše představy, a že to, co ukazujeme světu, je naše pravé já. Komplikujeme si život spoustou překážek a výmyslů a vůbec nevidíme, že si takto vytváříme své peklo. Potom jsme nešťastní a nevíme jak z toho ven. Je to začarovaný kruh. Dovolíme, aby naše temná část měla nad námi moc, jsme k ní tak připoutaní, že ji nechceme pustit. Během hlubokého procesu se podíváme s vyšším vědomým na naše stíny, přineseme je na světlo a pustíme to, co nám již neslouží. Náš život může být znovu veselejší, úspěšný, plný důvěry a lásky tady a teď.

← Zpět


Diamantové tělo I.

Náš pohled na svět je pohledem subjektivním. Naše mysl často uvízne v příbězích, které sama vytváří a následně z nich žije. Vznikají dramata a bolesti, které znovu a znovu prožíváme… Pak se ptáme, jak z toho. Diamantové tělo přináší klíč.

Umožňuje vidět věci objektivně, není na rozdíl od ega podmíněné. Má kvalitu vnitřního vedení. Jeho objektivita nám přináší svobodu, kterou tak hledáme. Tento seminář nám dává možnost objevit své diamantové tělo a vidět věci s nadhledem.

← ZpětEnneagram

Enneagram je typologie osobnosti, která popisuje devět různých osobnostních typů, myšlenkové vzorce, emoční schémata a obranné mechanismy přežití.

Podíváme se na naše typické vzorce chování, které nám na jednu stranu zajišťují přežití, na druhou stranu nás oddělují od skutečné radosti, lásky, spontaneity, od našeho skutečného já… Každý typ má svoji stinnou i světlou stránku. Ta stinná je naše nevědomé chování, identifikace s naším egem, kde není prostor pro vnímání srdcem. Ta světlá je vědomí toho, kdo jsem a kontakt se svoji vnitřní podstatou, svoji duší, bytím, existencí. To nám přináší opravdové naplnění, svobodu, lásku a všechny kvality, po kterých toužíme. Většinou se nacházíme někde uprostřed, záleží na úrovni našeho vědomí. Někdy dokonce vidíme to, jak sami sebe svazujeme svým chováním, stále stejné emoce, strach, které nás ovládají, ale neumíme to změnit. Každý typ má jedinečnou kvalitu, a my se zaměříme na její prohloubení a posílení. Je to cesta, která nás přivádí k naší podstatě a pomáhá vyjít z identifikace s naším egem.

← Zpět


Meditace

Cílem meditace je zklidnění mysli a získání hlubšího vhledu do vlastní osobnosti. Meditace je cesta, která nám umožňuje zažívat nás samotné, to místo v nás, které je za myslí, za emocemi, za osobností. Naše JÁ, nezkresleno špatnými zkušenosti, strachem, hněvem, vztekem, sebelítostí. Naše NAHÉ, radostné, zvídavé, hravé JÁ. To JÁ, než nám někdo řekl, jak se co má dělat, co se musí a nesmí, než nás někdo zradil, zklamal. To JÁ, kdy je pro nás každý den nový, kdy každý den znovu a znovu objevujeme naše děti, našeho partnera, znovu a znovu žasneme z krás světa a radujeme se, co nám další den přináší. V naší práci využíváme různé formy meditací, například Oshovy meditace (meditace Kundalini, Dynamická meditace, meditace Nadabrahma), meditace buddhistické, zenové i mnohé další.

Začněte třeba meditací tancem. Tance sami pro sebe. Nechte vést svůj pohyb hudbou. Hýbejte se tak, jak se VÁM chce. Nehodnoťtě se jak tancujete. Prostě se hýbejte.

← Zpět