Metody a techniky

Metody a techniky, ze kterých Vám sestavíme terapii pro maximálně rychlý a dlouhodobý účinek.

TERMOTERAPIE

  • Biolampa
  • Biobahno

AROMATERAPIE

  • za použití špičkových aromaolejů Yang living

CVIČENÍ

PIR – postizometrická relaxace svalová a reciproká inhibice – cvičení

Postizometrické relaxace se využívá k ovlivnění svalů zkrácených, hypertonických či přetížených. Tento stav zvýšeného napětí může být následkem mnoha patologických stavů. Účelem techniky je docílit optimálního svalového napětí. Sval, který chceme uvolnit nejprve protáhneme do krajní polohy, ve které pacient s nádechem aktivuje sval proti odporu terapeutovy ruky. Následně pacient vydechne a současně sval uvolní. Tímto docílíme relaxace svalu a snížení jeho napětí.

PIR je účinná při léčení TrP (trigger points) ve svalech, ale také u velmi četných bolestivých bodů na okostici, pokud jsou úpony svalů ve spasmu (zvýšené tenzi).

Velmi často jsou pomocí postizometrické relaxace ovlivňovány svaly krku a šíje, které mohou být příčinou přetížení krční páteře či bolestí hlavy. PIR může hrát významnou roli při léčbě bolestí zad, jejichž primární příčinou je rotace či zešikmení pánve. Dále při bolestech kostrče, kyčlí, tříšel, ramen.

Metoda je z převážné části zcela ne bolestivá a pacient se naučí cviky provádět samostatně.


↑ Nahoru