Diagnostické vstupní vyšetření / Preliminary examination

délka / duration: 55 min 85 min 110 min 140 min170 min
CENA / PRICE: 1150 Kč 1700 Kč 2300 Kč 2700 Kč3100 Kč
sleva ACA při platbě v hotovosti
/ discount ACA:
1000 Kč 1500 Kč 2000 Kč 2400 Kč2800 Kč

Úkolem vstupního vyšetření je odkrýt příčinu bolestí, důkladně vyšetřit celý pohybový a opěrný aparát a následně určit terapii, tedy které metody a techniky použít pro co nejrychlejší, nejúčinnější a trvalý efekt.

Filosofie našeho centra:

Vysvětlit našim klientům příčinu jejich obtíží a pomoci jim samostatně se o sebe starat.

V případě závažných onemocnění nebo zájmu pacientů, docházejí klienti pravidelně na terapie k nám i po dobu několika měsíců.

Naše léčba má tento základní charakter:

Standardní vyšetření:

 • Bolest a její charakter
 • Zjištění poruch na skeletu – pohled, palpace, pohyblivost, RTG, MR
 • Zjištění poruch funkce nervového aparátu
 • Zjištění poruch funkce svalového aparátu
 • Vyhledání svalů se zvýšeným napětím a svalů zkrácených
 • Vyhledání svalů oslabených

Nadstandardní vyšetření při vážných onemocnění páteře metodou SMS:

 • Vyšetření funkce stabilizačních řetězců
 • Pohybová analýza
 • Zjištění poruchy spirální stabilizace

Léčba:

 • Relaxace, protažení svalů, které jsou přetížené (cílené terapeutické masáže s protažením svalů, PIR, cviky relaxační a protahovací)
 • Posílení svalů oslabených (cviky posilovací)
 • Obnova funkce svalových stabilizačních řetězců (cviky aktivující svalové řetězce)
 • Nácvik optimální koordinace pohybu, především chůze a později běhu (cviky koordinační)
 • Vytvoření individuálního léčebného plánu
 • V případě nutnosti doporučení ortopedického výkonu, příprava na něj a doléčení po něm

Rekondice:

 • Příprava na pracovní a sportovní zátěž (rekondiční program)
 • Vytvoření individuálního preventivního a regeneračního pohybového plánu
 • Doporučení pravidelné regenerace v místě bydliště na pracovišti, které používá metodu SMS