Metody a techniky

Metody a techniky, ze kterých Vám sestavíme terapii pro maximálně rychlý a dlouhodobý účinek.

TERMOTERAPIE

  • Biolampa
  • Biobahno

AROMATERAPIE

  • za použití špičkových aromaolejů Yang living

CVIČENÍ

Mobilizační techniky

Při manipulační a mobilizační terapii se navrací hybnost periferních kloubů a páteře manuální technikou do správného postavení. Dochází k protažení a uvolnění tkání a pojiva.

Nejčasteji se používá u funkčních kloubních blokád, které jsou bolestivé, omezují pohyb a vedou ke vzniku dalších patologických reflexních změn a svalovách spasmů. Cílem ošetření je uvolnění pohybového segmentu, obnova vůle kloubů, ale i úprava svalového napětí a ošetření tzv. spouštěcích bodů.

Manipulační terapie a mobilizace jsou metodou reflexní terapie. Terapie nachází své uplatnění u poruch funkce pohybového aparátu, ať už se jedná o blokádu periferních kloubů či blokádu v oblasti páteře.

Využívají se jemnější techniky předpětí (svalu, kloubu) do hranice tolerance. Pohyb je rychlý, vedený v požadovaném směru, v malém rozsahu a s malou silou. Tato fáze se nazývá mobilizace, dochází k uvedení do pohybu. Přispívá ke zmírnění blokády před následnou manipulací, může však blok zcela uvolnit. Princip spočívá v opakovaném pružení z krajní tolerované polohy do polohy neutrální s trvalým předpětím, ale bez nárazu! Účinnost lze zvýšit kombinací svalové facilitace (zesílení aktivity svalu) a inhibice (svalový útlum).

Při provádění manipulace a mobilizace je nutná spolupráce klienty.. Terapeut vede pohyb v daném směru a Vy vyvíjíte soustavný tlak ve směru opačném. Jedná se o tlak izometrický, kdy nedochází ke změně délky svalu, pouze ke zvyšování napětí. Po uvolnění tlaku vzniká relaxace (uvolnění), která umožní pohyb ve směru blokády. Metodu je nutné několikrát opakovat.


↑ Nahoru